Czasopismo zostało laureatem konkursu “Wsparcie dla czasopism naukowych” i zostało zakwalifikowane na tzw. Listę 500 czasopism naukowych.
Otrzyma co najmniej 20 punktów za publikację i będzie w ewaluacji traktowane tak, jak czasopisma, które są już w międzynarodowych bazach.


Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi numerami czasopisma „Studia Miejskie” i zachęcamy do publikowania.

Aktualnie Redakcja przyjmuje do publikacji tylko teksty w języku angielskim.


Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku, za opublikowany w kwartalniku „Studia Miejskie” artykuł naukowy, jest przyznawanych 10 punktów.

Uniwersytet Opolski

STUDIA MIEJSKIE

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku, za opublikowany w kwartalniku „Studia Miejskie” artykuł naukowy, jest przyznawanych 10 punktów.

W chwili obecnej czasopismo zarejestrowane jest w bazach: C.E.E.O.L, CEJSH, Index Copernicus, BazEkon a także jest obecne w innych bazach czasopism: PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Bazie Biblioteki Narodowej, ARIANTA, bazie IGIPZ PAN, bazie Naukowiec.org