Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi numerami czasopisma „Studia Miejskie” i zachęcamy do publikowania. Aktualnie Redakcja przyjmuje do publikacji tylko teksty w języku angielskim.