Teksty zgłoszone do publikacji i przyjęte przez Redakcję:

 

 1. Analiza strukturalna sieci transportowej Kolei Wielkopolskich
 2. Analiza zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego w mieście Częstochowa
 3. Bieguny wzrostu Podkarpacia w kontekście czterech sił konkurencyjności oraz strategii rozwoju województwa
 4. Car-sharing – koncepcją racjonalizacji użytkowania pojazdów indywidualnych w transporcie miejskim
 5. Ekonomia „na żądanie” i jej wpływ na logistykę miasta
 6. Kierunki rozwoju liniowej infrastruktury transportowej Aglomeracji Wałbrzyskiej
 7. Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa łódzkiego
 8. Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce
 9. System carsharing oraz jego wpływ na elektromobilność w miastach
 10. System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju
 11. Wykorzystanie adaptacyjnych metod routingowych w logistyce miejskiej jako metody maksymalizacji efektywności

 

 

 

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM!